ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนส Standard Training Course for Coach of Bodybuilding and Physique Sports วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน         กีฬาเพาะกายและฟิตเนส

Standard Training Course for Coach fo Bodybuilding and Physique Sports

วันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก กรุงเทพฯ

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ฝึกสอน

ตารางการอบรม

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อภายใน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com