ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส STANDARD TRAINING COURSE FOR JUDGE OF BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม

หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส

STANDARD TRAINING COURSE FOR JUDGE OF BODYBUILDING AND PHYSIQUE SPORTS

      วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561  ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง       จังหวัดขอนแก่น

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสิน

ตารางอบรม

         การแต่งกาย

         –  วันที่เข้าอบรม แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

         –  วันที่ทดสอบภาคปฏิบัติ ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวพร้อมเนคไท กางเกงสีเข้ม

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อภายใน วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 9.00 – 17.00 น.

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com