ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติ ครั้งที่ 4

****หากไม่มีรายชื่อในการอบรม****
กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.
Untitled-2

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com

รายชื่อ 1 รายชื่อ 2 รายชื่อ 3