การอบรม “หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส” Standard Training Course for Judge of Bodybuilding and Physique Sports ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2561

โปสเตอร์อบรมผู้ตัดสิน 2018

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

ร่วมกับ

กรมพลศึกษา

ขอเชิญค่ายสมาชิกสมาคมฯ บุคลากรกีฬาในสถาบันศึกษา ระดับอุดมศึกษาและบุคลากรกีฬาในเหล่าทัพ

สมัครเข้าร่วมรับการอบรม “หลักสูตรมาตรฐานกลางสำหรับผู้ตัดสินกีฬาเพาะกายและฟิตเนส”

Standard Training Course for Judge of Bodybuilding and Physique Sports

ระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561

ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รับสมัครจำนวน 40 คน เท่านั้น !!! 

(สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !!!  (ไม่รับสมัครหน้างาน)

**** คุณสมบัติผู้เข้าร่วมรับการอบรม ****

1.เป็นสมาชิกในสังกัดของสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

2.สังกัดสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีหนังสือรับรองส่งตัวจากทางสถาบันการศึกษา

3.เป็นบุคลากรของเหล่าทัพ โดยมีหนังสือรับรองส่งตัวจากทางกองทัพ

4.มีอายุ 30 – 60 ปี

** จำนวนที่รับสมัครเข้ารับการอบรม **
– จำนวน 40 คน

** สถานที่จัดอบรม **

– โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ส่งใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ชั้นที่ 19 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนรามคำแหง หัวหมากบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2170-9601
Email : reg.tbpa@gmail.com

** หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 **

Download รายละเอียดโครงการอบรม

Download ใบสมัคร