ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 “1st World Bodybuilding Coaching Certificate Course” WBCC ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ