ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand International Elite Physique Championships 2018

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

Thailand International Elite Physique Championships 2018

รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Elite 2018 ลงเว็บ1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Elite 2018 ลงเว็บ2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Elite 2018 ลงเว็บ3 รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Elite 2018 ลงเว็บ4

****หากไม่มีรายชื่อในการแข่งขัน****
กรุณาติดต่อ  ภายในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561
เวลา 9.00 – 17.00 น.
Untitled-2

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com