รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน “E-SAN Classic Bodybuilding and Physique Championships”

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

E-SAN Classic Bodybuilding and Physique Championships
วันที่  10 – 11 มิถุนายน 2560
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5

******หากไม่มีรายชื่อของท่าน******

กรุณาติดต่อ
สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 19 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0-2170-9601 Email : reg.tbpa@gmail.com