ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย
ขอเชิญสมาชิกเครือข่ายของสมาคมสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย บุคลากรการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย และ กลุ่มผู้ฝึกสอนหรือสมาชิกของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
เข้าร่วมการอบรม “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน”

ระหว่างวันที่ 3-4  มิถุนายน 2560   ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัด***
ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://tbpa.or.th/downloads/

************หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 พฤษภาคม 2560*************
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2นิ้ว 1ใบ