การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐ

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย วันที่ 5 เมษายน 2560