ประมวลภาพ การแข่งขัน “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2016” ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์พระราม9

ประมวลภาพ การแข่งขัน “หนุ่มกายงาม สาวกล้ามสวย 2016”
ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์พระราม9