กิจกรรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ครั้งที่ 7 ปี 2559

กิจกรรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน 

ณ กองพลทหารราบที่ 9 จังหวัดกาญจนบุรี