กิจกรรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ครั้งที่ 6 ปี 2559

กิจกรรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน 

ณ NK Fitness กรุงเทพมหานคร