กิจกรรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน ครั้งที่ 5 ปี 2559

กิจกรรมเพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน 

 ณ ม.นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก