ประมวลภาพ เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน 2016

สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมรบพิเศษ
ที่ 1(ป่าหวาย) ค่ายวชิราลงกรณ์ จ.ลพบุรีจัดการอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายขั้นพื้นฐานให้กับกำลังพลในสังกัด ณ ศูนย์เสริมสร้างสมรรถภาพ
ป่าหวายฟิตเนส ระหว่างวันที่ 9 – 10 มิ.ย.2559