การแข่งขันเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Mr. Thailand 2013)

ชื่อการแข่งขัน      การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(Mr. Thailand ครั้งที่ 33 Ms. Thailand Bodybuilding ครั้งที่ 9 Ms. Fitness Thailand ครั้งที่ 10 และ Mr. Fitness Thailand ครั้งที่ 9)

กำหนดการแข่งขัน          วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สถานที่จัดการแข่งขัน       ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เมืองพัทยา ชลบุรี